CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI 23 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày đăng ký
1 VŨ TIẾN SƠN20/05/19720983614039281008707vutienson72@yahoo.com.vn10/10/2021
2 PHẠM VĂN MÊ30/03/19630913630874280714036pvanme63@gmail.com10/10/2021
3 TRẦN QUANG HƯNG08/04/19870978883002281328745Hungacnn@gmail.com10/10/2021
4 NGUYEN NGOC LINH19/03/19860904555997281359754ngoclinh193@gmail.com11/10/2021
5 PHAN VĂN THẮNG06/04/19730908354684280542803vanthang.tvth@gmail.com11/10/2021
6 ĐẶNG HẢI SƠN20-10-19840985561906280821028Sonhai5555@gmail.com11/10/2021
7 NGUYỄN CÔNG KHANH26/04/19810964660166290680917khanh.bqltl@gmail.com11/10/2021
8 ĐỊNH GIANG HÙNG VƯƠNG 23/07/19840909053878280819459Dinhgianghungvuong84@gmail.com11/10/2021
9 NGUYỄN TIẾN NAM20/12/19800979217668035080004547tiennam101580@gmail.com11/10/2021
10 THÁI PHƯƠNG NHÂN24/07/19960779853565281163395nhanthai345@gmai.com11/10/2021
11 HOÀNG THỊ TRANG10/2/19900973857950281379418tranght90.wru@gmail.com12/10/2021
12 NGUYỄN TƯỜNG VY04/19930966117998072193002888vynguyenbnn@gmail.com12/10/2021
13 NGÔ MINH HẢI 15/01/19850988873822260986003Haingo.hn85@gmail.com12/10/2021
14 NGUYỄN MẠNH THẮNG 30-6-19750915334175281416427win197@gmail.com13/10/2021
15 LÊ MINH HUẤN05/01/19860987088466281255447minhhuan5186@gmail.com13/10/2021
16 NGUYỄN THỊ THU HẰNG10/08/19950908872748231032193hangttn95@gmail.com13/10/2021
17 NGUYỄN THỊ MỸ LINH23/09/19870918733511280934827linhbqldann2309@gmail.com13/10/2021
18 THÁI THỊ VẠN THỌ08/02/19900937789128280940850Thothiensteel@gmail.com13/10/2021
19 TẠI THANH LIÊM26/07/19900971725517280958909taliem2019@gmail.com13/10/2021
20 NGUYỄN VĂN HIỂN15/10/19870977786607001087017165vanhien.qlda@gmail.com14/10/2021
21 TRẦN MINH ĐỊNH26/12/19790976966967281153159tmdinh1979@yahoo.com14/10/2021
22 TRẦN TẤT HOÀN10/7/19690903860586280943094hoantran279@gmail.com14/10/2021
23 TRẦN MINH NHÂN10/02/19730903191050051073000630tr.minh.nhan.wr@gmail.com16/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương