CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI 33 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày đăng ký
1 TRẦN VĂN EM01/04/19680913140406280997777doiklcdbd2016@gmail.com11/10/2021
2 NGUYỄN TẤN TÀI08/4/19660913629007280390465tainguyenklbd@gmail.com11/10/2021
3 NGUYỄN THANH HẢI21/5/19650913142119280330982hainguyen0021051965@gmail.com11/10/2021
4 NGUYỄN THÀNH THƯƠNG25/10/19700908009234280537892ngthanhthuong@gmail.com11/10/2021
5 NGUYỄN VIỆT HÙNG22/7/19810985825791281053479hungviet02@gmail.com11/10/2021
6 CHUNG THANH TÚ12/12/19620918143934280009979bttnbttn@yahoo.com.vn12/10/2021
7 ĐOÀN THỊ TUYẾT HOA24/5/19840908693639280816129hoatuyet1502@gmail.com12/10/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ08/03/19870987183150280867694nguyenthithuha_0803@yahoo.com12/10/2021
9 NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU10/03/19860962127628281312526xuandieu1003@gmail.com12/10/2021
10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG03/09/19700917236549281094889pdungbd12@gmail.com12/10/2021
11 VÕ THỊ BÍCH LIÊN04/04/19850933010950280854070vothibiclien1985@gmail.com12/10/2021
12 NGUYỄN HUYỀN TRANG06/08/19850949521415281183384trangklbd@gmail.com12/10/2021
13 NGUYỄN NAM LONG22/12/19690984714467281299598namlong69@gmail.com12/10/2021
14 TRẦN THANH TÚ10/02/19850909447797271646817thanhtu1985.klbd@gmail.com12/10/2021
15 TRẦN NGỌC MỸ 18/4/19720913766421280433708ngocmy472@yahoo.com.vn12/10/2021
16 BÙI THỊ LIÊN10/05/19830979306255281212559builien7183@gmail.com12/10/2021
17 NGUYỄN THỊ THANH THÚY24/12/19870798223822271815722nguyenthithanhthuy887@gmail.com12/10/2021
18 TRẦN VĂN NGUYÊN08/12/1961091386016374061000883nguyentran1961@gmail.com12/10/2021
19 NGUYỄN HỮU VINH31/12/19720907840555280522750hantt87.kl@gmail.com12/10/2021
20 TRẦN VĂN ĐỊNH05/03/19820907325395281240494dinhklpg@gmail.com12/10/2021
21 HUỲNH THANH NHÂM19730919125538281248396nhamklpg@gmail.com12/10/2021
22 PHẠM THÀNH DANH21/05/19640919251503280322574thanhdanhkltu@gmail.com12/10/2021
23 NGUYỄN BINH DUONG31/01/19790856789104280666242Binhduongforest@gmail.com12/10/2021
24 BÙI VĂN HƯNG20/12/19610985954955280241509dinh_kl_bd@yahoo.com13/10/2021
25 VÕ THỊ NGỌC HÒA03/06/19840915180257280804615ngochoahkldt@gmail.com13/10/2021
26 NGUYỄN ANH KHUÊ15/11/19820918007033074082000648tikhue@yahoo.com13/10/2021
27 BÙI TIẾN DŨNG03/12/19610918381207280421733tiendungklbd@gmail.com13/10/2021
28 NGUYỄN XUÂN ĐÔ13/5/19830916278717280801953Xuando583@gmail.com14/10/2021
29 TRẦN QUANG DŨNG 5.12.19710918236172074071000556tranquangdung1971@gmail.com14/10/2021
30 PHAN QUỐC ÂN20/01/19820987616127281133937pqan35a@yahoo.com14/10/2021
31 LÊ HỮU THÀNH03/06/19660913174689280991645Ducnguyenuiui@gmail.com14/10/2021
32 BỒ NHÂN HÙNG10/10/19680938599995280694220ccklbdhcth@gmail.com19/10/2021
33 PHẠM THANH TÂM09/06/19700986503964280900861phamthanhtamkl@gmail.com19/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương