CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI 14 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày đăng ký
1 HỒ THỊ QUANG NGỌC04/10/19740918320224280554056quangngocsnn@yahoo.com11/10/2021
2 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG13/02/19820909074989280771287xuanphuong074989@gmail.com11/10/2021
3 ĐOÀN THỊ LỆ HẰNG13/04/19800938069522280713874doanphuonghang80@gmail.com11/10/2021
4 TRỊNH THANH LÂM15/10/19760909927166260778044lamttra@gmail.com11/10/2021
5 PHẠM MINH CHÂU29/01/19690903875712074069001597minhchaupham69@gmail.com12/10/2021
6 ĐỖ TƯỜNG LINH17/04/19790973989540280731401tuonglinh1704@gmail.com12/10/2021
7 LÊ CHÂU ÂN10/12/19760918242498280607158lechauan@yahoo.com12/10/2021
8 HỒ ANH DŨNG19-7-19810918066156280804642hodung.bvtv@gmail.com12/10/2021
9 NGUYỄN NGUYỆT THU HƯƠNG26/09/19890767861449281379948nguyennguyetthuhuong@gmail.com12/10/2021
10 NGUYỄN PHONG HUY12/11/19650918597184280333472huyphomg184@gmail.com12/10/2021
11 NGÔ VĂN MỸ25/11/19740913265177280582617ngomyvan@gmail.com12/10/2021
12 VĂNG PHƯỚC HẬU12/7/19740917138251281199122phuochau74@gmail.com12/10/2021
13 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC10/03/20210902617351280840330truc0902617351@gmail.com12/10/2021
14 TRƯƠNG THỊ ĐÀO18/01/19820908996195281197410Be.dao1801@gmail.com13/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương