CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC VĂN PHÒNG SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG CHUNG KẾT
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailSố điểm
1 BÙI QUANG CHÁNH04/9/19650918219620280322899buiquang.chanh@gmail.com12
2 BÙI THỊ HƯƠNG THẢO19820934554579280806721buithihuongthao@gmail.com13
3 HỒ TRÚC THANH10/10/19770909492293280658182hotructhanh@gmail.com12
4 LÊ THANH TÂM03/10/20210919698612280764392tamtc7@yahoo.com15
5 LÊ TRÚC HUÂN10/8/19880973454608311933938letruchuan@gmail.com12
6 NGUYỄN QUỐC NAM17/11/19900786151558280958965namnq@gmail.com12
7 TRẦN BẢO ÂN31/08/1990076666603928092607113111220@st.hcmuaf.edu.vn13
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương