CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG CHUNG KẾT
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailSố điểm
1 ĐỊNH GIANG HÙNG VƯƠNG 23/07/19840909053878280819459Dinhgianghungvuong84@gmail.com14
2 NGÔ MINH HẢI 15/01/19850988873822260986003Haingo.hn85@gmail.com14
3 NGUYỄN CÔNG KHANH26/04/19810964660166290680917khanh.bqltl@gmail.com14
4 NGUYỄN MẠNH THẮNG 30-6-19750915334175281416427win197@gmail.com15
5 NGUYỄN THỊ THU HẰNG10/08/19950908872748231032193hangttn95@gmail.com14
6 NGUYỄN TIẾN NAM20/12/19800979217668035080004547tiennam101580@gmail.com12
7 PHẠM VĂN MÊ30/03/19630913630874280714036pvanme63@gmail.com12
8 PHAN VĂN THẮNG06/04/19730908354684280542803vanthang.tvth@gmail.com12
9 TẠI THANH LIÊM26/07/19900971725517280958909taliem2019@gmail.com14
10 TRẦN MINH ĐỊNH26/12/19790976966967281153159tmdinh1979@yahoo.com12
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương