CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC CHI CỤC THỦY LỢI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG CHUNG KẾT
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailSố điểm
1 BÙI NAM HẢI2/5/19940362830185074094007128Namhaictn2@gmail.com15
2 BÙI THANH XUÂN271119830949493322074083000628vanx07984@gmail.com14
3 CAO TRONG HIEU04/01/19960931881714083096000834hieucao63@yahoo.com.vn12
4 CHU VĂN GIÁP 01/06/19790919508801280681634Chuvangiap.mt@gmail.com 15
5 ĐẶNG ĐÌNH HIẾU04 tháng 10 nam 19810986575534280783177Dangthuanphat2018@gmai.com13
6 ĐẶNG ĐÌNH TRUNG02/06/19800908758714280737259Benhungtyttt2013@gmail.com13
7 ĐẶNG MẠNH HÙNG23/01/19850917315766074085000798manhhungbd1985@gmail.com15
8 ĐẶNG QUANG TRƯỜNG12/06/19780918811019182232101dangquangtruong78@gmail.com14
9 ĐẶNG VĂN NGHĨA28/8/19850977042737030085013585dangvannghia@gmail.com12
10 ĐỖ DANH BẢO16.07.19880979372088280917820Baodo.ddb@gmail.com 15
11 DƯƠNG ĐỨC TIẾN 09/ 07/19850913090785280881242Ductien9785@gmail.com14
12 DƯƠNG TẤN TÀI 20/01/19930338937150281000806tantaimt7c1993@gmail.com 14
13 DƯƠNG VĂN CHIẾN01.09.19920353183386285415028Duongchiencnmt@gmail.com15
14 HỒ DUY MỸ19870987653024074087000520hoduymy87@gmail.com14
15 HỒ MINH QUÂN15/09/19860986813854280837095hominhquan.dt1986@gmail.com14
16 HUỲNH MINH HẢI02/01/19870902920973280960163haithao111@gmail.com14
17 HUỲNH VĂN TÂN20/10/19800977517748074080001169huynhtan180@gmail.com14
18 KIỀU VĂN HOÀNG 10/03 /19920972011280 281021495Kieuvanhoang100392@gmail.com 15
19 LÂM DUY LUÂN01/01/19840917020220281237595duyluan8419@gmail.com15
20 LÊ ĐÌNH LƯƠNG20/7/19750979446127040075004988luongkt1975@gmail.com13
21 LE DINH TUAN230419840984675283280808953Ledinhtuan@gmail.com14
22 LÊ HỒ THẾ VINH 08/03/19830814264242280791244Vinh0803198313
23 LÊ KHẮC MINH PHÚ20-10-19800357010248046080000946035701024813
24 LÊ MẠNH CƯỜNG04/03/19720919854745280589520daidiencangvu79@gmail.com15
25 LÊ PHONG PHÚ07/10/19820937010247280774422phongphule@gmail.com13
26 LÊ PHƯỚC TUẤN28/05/19760918595891280608907lephuoctuan051976@gmail.com15
27 LÊ THẾ NGHỊ19820978248520280783267lethenghi92@gmail.com13
28 LÊ THỊ ÁNH HỒNG06/02/19830979878146280791133hongttnbinhduong@gmail.com15
29 LÊ THỊ NGỌC LINH29/04/19890901607218280927281lethingoclinh89@gmail.com15
30 LÊ VĂN HỒNG17/09/19870366700089280869998leh548654@gmail.com15
31 LÊ VĂN HƯNG 04/05/19860917847893281168438Tramnuocdinhan@gmail 13
32 LÊ VĂN THỦY05/07/19720987277716038072000442vathuybv@gmail.com14
33 LÊ XUÂN MẠNH03/09/19850375088399040085012200manh.lexaun030985@gmail.com12
34 LÊ XUÂN THẮNG15/09/19820946466749281087563Lexuanthang.15091982@gmail.com14
35 MAI THẾ SƠN 08/ 01/ 19850974327997074085000659Tcnlongtan@gmail. Com13
36 MAI VĂN QUYỀN03/05/19850979146547281168774maivanquyen27@gmail.com12
37 NGÔ THỊ CA11/01/19880934434932281348948ngoca.swru@gmail.com14
38 NGUYỄN ANH KHOA09/06/19890975916918074089001030Anhkhoa024@gmail.com13
39 NGUYỄN CAO TRÍ01/12/19750938026939077075001243nguyencaotrivt@gmail.com15
40 NGUYỄN CHÍ CÔNG13/02/19810913471386281077761chicong001041@gmai.com14
41 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG22/09/19910388243644042091002483nguyendinhtung12ltcx3@gmail.com14
42 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG14/01/19690913818932280714034khanhtruong1969@yahoo.com.vn13
43 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG05 08 19900975852512074090001259cn588337@gmail.com14
44 NGUYỄN MINH TÀI27/08/19850902618898280854361quandanh201014@gmail.com14
45 NGUYỄN NGỌC MẠNH30/01/19670903690740281037102chicucthuyloibinhduong@gmail.com15
46 NGUYỄN QUỐC QUÂN10/02/19780916760068280730153quan.0916760068@gmail.com14
47 NGUYỄN QUỐC VŨ07/09/19900965544579074090000751nguyenvu907090@gmail.com12
48 NGUYỄN TẤT THÊM03/03/19870938814445280872568thiemnguyen387@gmail.com14
49 NGUYỄN THÁI BẮC16/02/19630918482527280350696nguyenthaibactl@gmail.com14
50 NGUYỄN THANH DŨNG22/9/19660918565413280316830nguyenthanhdungtl66@gmail.com14
51 NGUYỄN THÀNH NHƠN13/6/19620813754329074062000678thanhnhon1306@gmail.com14
52 NGUYỄN THANH PHƯƠNG9/10/19730978814581280934680ntphuongtl@gmail.com15
53 NGUYỄN THẢO HOÀNG NGUYÊN18/02/19910969514290280972939Hoangnguyen18021991@gmail.com15
54 NGUYỄN THỊ BẢO THÚY07/04/19770976904608280644902nguyenthibaothuy@gmail.com14
55 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO08/07/19800988087180280715420bichdaonguyen0807@gmail.com15
56 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM01/8/19880987609467042188002460nt.hongtham18@gmail.com14
57 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG15/1/19860978348848280840642thuytrang862007@yahoo.com13
58 NGUYỄN THÙY DƯƠNG10/03/19810913199993280762031nguyenthuyduong100381@gmail.com15
59 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA27/01/19970941142900281121515nguyentrongnghia27011997@gmail.com14
60 NGUYỄN TRUNG HẬU 20/8/19880987349734280922635haunguyen.200888@gmail.com14
61 NGUYỄN TRUNG HIẾU 04 05 19830983696543280813637nguyêntrunghiêu04058315
62 NGUYỄN TRUNG NHỰT16/12/19870356523529281034106tramcapnuocbachdang1@gmail.com15
63 NGUYEN VAN AN06/02/19930359122238042093000520nguyenvanan6293@gmail.com15
64 NGUYỄN VĂN ANH DŨNG23/12/19860977828050074086000463nguyenvananhdung@gmail.com15
65 NGUYỄN VĂN BỰ05/09/19680983350157280379939nguyenvanbu@gmail.com15
66 NGUYÊN VĂN CHIÊN02.07.19830358243460280797051Thaipham20031980@gmail.com13
67 NGUYỄN VĂN DŨNG27/08/19950979171046281064903Nguyenvandung0979171046@gmail.com13
68 NGUYỄN VĂN HAI 26/6/19850978593349074085001845Thai pham 20031980@gmail.com15
69 NGUYỄN VĂN LINH20_11_19850985217105044085003093linh.nguyen870@gmail.com15
70 NGUYỄN VĂN MẠNH14/03/19880914724339280917903nguyenmanhdt1438@gmail.com13
71 NGUYỄN VĂN NAM 20/8/19870386052970280949461Tramnuocminhthanh @gmail.com13
72 NGUYỄN VĂN NAM28/12/19880977339554074088001349tuannam08121988@gmail.com13
73 NGUYỄN VĂN PHÚC 10-2-1997 0335449248 074097001038Nguyensang. nt48@gmail.com14
74 NGUYỄN VIỆT HÙNG09/07/197509077956131075028559ducminhab@gmail.com14
75 PHẠM MẠNH CƯỜNG15/11/19840969151184031355618cuonghp.ttn@gmail.com14
76 PHẠM NGỌC DUY20/12/19820909537387281002216ngocduy201282@gmail.com15
77 PHẠM NGỌC THẮNG10/06/19860984120954281008030thangtvxdtlla@gmail.com15
78 PHẠM THỊ NGỌC LOAN10/08/19890394216878074189001766phamloan100888@gmail.com15
79 PHẠM THỊ THANH BẠCH03/03/19900916127447280963754phamthithanhbach@gmail.com15
80 PHẠM THỊ TÌNH20/7/19870976725558281322348phamtinh7@gmail.com13
81 PHAM VĂN NĂNG15/04/0974784674280877271Cosethanh154@gmai.com13
82 PHẠM VĂN PHƯƠNG09/1/19780918831351281283463phuongcctl@yahoo.com13
83 PHAN THĂNG LONG26/05/19880917719021280910650Phanthanglong0505@gmail.com14
84 PHÙNG VĂN TÀI26/11/19900362466108280967955Vantaispkt1990@gmail.com13
85 TỐNG PHI VÂN20/02/19790937059338074079004069tramcapnuocbachdang@gmail.com14
86 TRẦN CÔNG SƠN20/08/19630985309678285605287doancongson090@gmail.com14
87 TRẦN ĐỨC NHUẬN19/11/19800983330746280766225tdnhuan@gmail.com14
88 TRẦN NGOÀI MINH16/06/19880888702680280918819phamtuan031096@gmail.com13
89 TRẦN PHƯỚC HẢI07/06/19860987722721280841997tranphuochai7686@gmail.com14
90 TRẦN QUANG HÀO17/9/19880982923237280876338haotran1709@gmail.com12
91 TRẦN THÀNH CHUNG24/9/19880984180417280916097thanh_chung804@yahoo.com13
92 TRẦN THANH QUANG22/9/19870339326502280848745Thaipham20031980.@.gmail.com14
93 TRẦN THANH SƠN17/10/19900944005256280970418Thanhson5256@gmail.com13
94 TRẦN THANH THỌ5/11/19860964996186281076994trantho201114@gmail.com12
95 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH27/12/19920987141477281291397tranthuyquynh2712@gmail.com13
96 TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN12/8/19960347015782281087795Dinhtuan12896@gmail.com13
97 TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG20/05/1990037271154507490001007Tungtruong20051990@gmail.com15
98 TRƯƠNG MINH THIỆN06/9/19900989995537280922412truongminhthiencctl@gmai.com13
99 TRƯƠNG VĂN GIÁP10/11/19860973764212281258166truongvangiap.470dt@gmail.com15
100 TRƯƠNG VĂN HÙNG 19720986536747280479674truongvanhung1972@gmail.com 15
101 VĂN HỮU PHÚ22/02/19850911556778052085001585huuphu220285@gmail.com15
102 VÕ NGỌC HẠNH02/01/19790945704174280770010hanhvongoc0201@gmail.com15
103 VÕ THANH HÀO09/12/19960368934909074096001648Haodavip1996.hv@gmail.com13
104 VÕ TIẾN DŨNG18/12/19700386204774281112896tientamttk@gmail.com14
105 VÕ TIẾN SĨ10/08/19940384194404281031837tiensivog@gmail.com15
106 VÕ XUÂN TRƯỜNG06/01/19850975400773280848647vodiemmai@gmail.com14
107 VŨ THỤ THU HOÀI31/5/19920344733287280998992trungtamnuocbinhduong@gmail.com14
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương