CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÃ LÀM BÀI THI LÀ 23 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày thi
1 NGUYỄN THỊ MỸ LINH23/09/19870918733511280934827linhbqldann2309@gmail.com19/10/2021
2 TRẦN QUANG HƯNG08/04/19870978883002281328745Hungacnn@gmail.com18/10/2021
3 TRẦN MINH NHÂN10/02/19730903191050051073000630tr.minh.nhan.wr@gmail.com16/10/2021
4 NGUYỄN TIẾN NAM20/12/19800979217668035080004547tiennam101580@gmail.com15/10/2021
5 THÁI THỊ VẠN THỌ08/02/19900937789128280940850Thothiensteel@gmail.com15/10/2021
6 NGUYỄN MẠNH THẮNG 30-6-19750915334175281416427win197@gmail.com15/10/2021
7 TRẦN MINH ĐỊNH26/12/19790976966967281153159tmdinh1979@yahoo.com15/10/2021
8 ĐỊNH GIANG HÙNG VƯƠNG 23/07/19840909053878280819459Dinhgianghungvuong84@gmail.com15/10/2021
9 NGUYỄN CÔNG KHANH26/04/19810964660166290680917khanh.bqltl@gmail.com15/10/2021
10 TRẦN TẤT HOÀN10/7/19690903860586280943094hoantran279@gmail.com14/10/2021
11 NGUYỄN VĂN HIỂN15/10/19870977786607001087017165vanhien.qlda@gmail.com14/10/2021
12 NGÔ MINH HẢI 15/01/19850988873822260986003Haingo.hn85@gmail.com13/10/2021
13 TẠI THANH LIÊM26/07/19900971725517280958909taliem2019@gmail.com13/10/2021
14 HOÀNG THỊ TRANG10/2/19900973857950281379418tranght90.wru@gmail.com13/10/2021
15 NGUYỄN THỊ THU HẰNG10/08/19950908872748231032193hangttn95@gmail.com13/10/2021
16 LÊ MINH HUẤN05/01/19860987088466281255447minhhuan5186@gmail.com13/10/2021
17 NGUYỄN TƯỜNG VY04/19930966117998072193002888vynguyenbnn@gmail.com12/10/2021
18 THÁI PHƯƠNG NHÂN24/07/19960779853565281163395nhanthai345@gmai.com11/10/2021
19 PHẠM VĂN MÊ30/03/19630913630874280714036pvanme63@gmail.com11/10/2021
20 ĐẶNG HẢI SƠN20-10-19840985561906280821028Sonhai5555@gmail.com11/10/2021
21 NGUYEN NGOC LINH19/03/19860904555997281359754ngoclinh193@gmail.com11/10/2021
22 PHAN VĂN THẮNG06/04/19730908354684280542803vanthang.tvth@gmail.com11/10/2021
23 VŨ TIẾN SƠN20/05/19720983614039281008707vutienson72@yahoo.com.vn10/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương