CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC VĂN PHÒNG SỞ ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI 22 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày đăng ký
1 LÊ HUỲNH NHƯ08/04/19860934081339280845726lenhu080486@gmail.com11/10/2021
2 NGUYỄN TẤN TOÀN7/8/10790907539565280684111toan781979@gmail.com11/10/2021
3 NGUYỄN PHẠM MINH ANH14/7/19860908074124280923131minhanhtybd@gmail.com11/10/2021
4 NGUYỄN HẢI HIỆP26/8/19820905593800281151588haihiep@gmail.com11/10/2021
5 HUỲNH DUY LÂM09/07/19880904645456280869981Duylam882000@gmail.com11/10/2021
6 TRƯƠNG THANH TUẤN04/6/19820908009119280777682truongtuan1203@gmail.com11/10/2021
7 LÊ TRÚC HUÂN10/8/19880973454608311933938letruchuan@gmail.com12/10/2021
8 NGUYỄN THÀNH NGHIÊM11/06/19850933755308271702442thanhnghiem.cctybd@gmail.com14/10/2021
9 HÀ THỊ THU THỦY13/11/19860987088455281255706thuyha.snn@gmail.com18/10/2021
10 TRẤN THỊ NGỌC HƯƠNG13/11/19760908844892280604196huongcctl@yahoo.com18/10/2021
11 LÊ PHƯỚC THÀNH07/8/19680916298039280452142lephuocthanh1968@gmail.com18/10/2021
12 NGUYỄN TRUNG CHÁNH18/12/19690919683589280414278vominhthien1987@gmail.com18/10/2021
13 TRẦN BẢO ÂN31/08/1990076666603928092607113111220@st.hcmuaf.edu.vn18/10/2021
14 PHẠM VĂN BÔNG28/12/19660903735585280473212bongsnn@gmial.com20/10/2021
15 ĐÀO THỊ KIM HỒNG14/02/19890948275153280916590kimhong1402@gmail.com20/10/2021
16 PHẠM TRƯƠNG THẢO SƯƠNG14/8/19850976865227281327037thaosuong1408@gmail.com20/10/2021
17 LÊ THANH TÂM03/10/20210919698612280764392tamtc7@yahoo.com20/10/2021
18 HỒ TRÚC THANH10/10/19770909492293280658182hotructhanh@gmail.com20/10/2021
19 BÙI QUANG CHÁNH04/9/19650918219620280322899buiquang.chanh@gmail.com20/10/2021
20 NGUYỄN VĂN THI18/7/19870987456110290838695vanthi02sh092@gmail.com20/10/2021
21 NGUYỄN QUỐC NAM17/11/19900786151558280958965namnq@gmail.com20/10/2021
22 BÙI THỊ HƯƠNG THẢO19820934554579280806721buithihuongthao@gmail.com20/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương