CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021 Thí sinh: 0
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC CHI CỤC THỦY LỢI ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ THI 122 NGƯỜI
STTHọ tênNăm sinhĐiện thoạiCMND/CCCDEmailNgày đăng ký
1 ĐẶNG VĂN NGHĨA28/8/19850977042737030085013585dangvannghia@gmail.com11/10/2021
2 NGUYỄN VĂN GIANG07/07/19910986142185151822034vangiangqptb@gmail.com12/10/2021
3 PHẠM QUỐC DIỆN06/02/19800941020679281048034phamquocdien1980@gmail.com12/10/2021
4 NGUYẾN THỊ THỦY10/9/19670948484807074167000234nguyenthuy.0967@gmail.com12/10/2021
5 PHẠM THỊ THANH BẠCH03/03/19900916127447280963754phamthithanhbach@gmail.com13/10/2021
6 TRẦN ĐỨC NHUẬN19/11/19800983330746280766225tdnhuan@gmail.com13/10/2021
7 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO08/07/19800988087180280715420bichdaonguyen0807@gmail.com13/10/2021
8 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG14/01/19690913818932280714034khanhtruong1969@yahoo.com.vn13/10/2021
9 NGUYỄN VĂN BỰ05/09/19680983350157280379939nguyenvanbu@gmail.com13/10/2021
10 NGÔ THỊ CA11/01/19880934434932281348948ngoca.swru@gmail.com13/10/2021
11 NGUYỄN NGỌC MẠNH30/01/19670903690740281037102chicucthuyloibinhduong@gmail.com13/10/2021
12 LÊ THỊ ÁNH HỒNG06/02/19830979878146280791133hongttnbinhduong@gmail.com13/10/2021
13 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM01/8/19880987609467042188002460nt.hongtham18@gmail.com13/10/2021
14 NGUYỄN THỊ BẢO THÚY07/04/19770976904608280644902nguyenthibaothuy@gmail.com14/10/2021
15 NGUYỄN THÀNH NHƠN13/6/19620813754329074062000678thanhnhon1306@gmail.com14/10/2021
16 PHẠM PHI DANH03/10/19960985731952281085826phamphidanh@gmail.com14/10/2021
17 NGUYỄN VĂN LINH20_11_19850985217105044085003093linh.nguyen870@gmail.com14/10/2021
18 ĐẶNG ĐÌNH HIẾU04 tháng 10 nam 19810986575534280783177Dangthuanphat2018@gmai.com14/10/2021
19 NGUYỄN CAO TRÍ01/12/19750938026939077075001243nguyencaotrivt@gmail.com14/10/2021
20 VŨ THỤ THU HOÀI31/5/19920344733287280998992trungtamnuocbinhduong@gmail.com14/10/2021
21 NGUYEN VAN AN06/02/19930359122238042093000520nguyenvanan6293@gmail.com14/10/2021
22 LÊ XUÂN THẮNG15/09/19820946466749281087563Lexuanthang.15091982@gmail.com14/10/2021
23 LÊ THỊ NGỌC LINH29/04/19890901607218280927281lethingoclinh89@gmail.com14/10/2021
24 LÊ PHONG PHÚ07/10/19820937010247280774422phongphule@gmail.com14/10/2021
25 NGUYỄN VĂN NAM28/12/19880977339554074088001349tuannam08121988@gmail.com14/10/2021
26 NGUYỄN TRUNG HIẾU 04 05 19830983696543280813637nguyêntrunghiêu04058314/10/2021
27 NGUYỄN XUÂN TRUNG270219910378740124173781283Nguyenxuantrung927@gmail.com14/10/2021
28 LÊ THANH DUYÊN 15/08/19960394569637187383840Leduyen150896@gmai.com14/10/2021
29 HUỲNH VĂN TÂN20/10/19800977517748074080001169huynhtan180@gmail.com14/10/2021
30 DƯƠNG ĐỨC TIẾN 09/ 07/19850913090785280881242Ductien9785@gmail.com14/10/2021
31 VÕ THANH HÀO09/12/19960368934909074096001648Haodavip1996.hv@gmail.com14/10/2021
32 TRẦN THANH DẦN13/6/19860985792998281297486tranthanhdan1986@gmail.com14/10/2021
33 PHAM VĂN NĂNG15/04/0974784674280877271Cosethanh154@gmai.com14/10/2021
34 NGUYỄN ANH KHOA09/06/19890975916918074089001030Anhkhoa024@gmail.com14/10/2021
35 ĐINH THẾ NHÂN 28/08/19870988447741280848750dinhthenhan.28081987@gmail.com14/10/2021
36 LÂM DUY LUÂN01/01/19840917020220281237595duyluan8419@gmail.com14/10/2021
37 DƯƠNG TẤN TÀI 20/01/19930338937150281000806tantaimt7c1993@gmail.com 14/10/2021
38 TRẦN THANH THỌ5/11/19860964996186281076994trantho201114@gmail.com14/10/2021
39 PHẠM CAO THAI200319800986332770074080001994Thaipham2003198014/10/2021
40 LÊ VĂN THỦY05/07/19720987277716038072000442vathuybv@gmail.com14/10/2021
41 BỒ VĂN ĐIỆU27/12/19800938665800280703558Bodieu80@gmail.com14/10/2021
42 ĐỖ TUẤN HỢI 31/08/19830979893739074083006527Contraicuanuthan1@yahoo.com 14/10/2021
43 PHÙNG VĂN TÀI26/11/19900362466108280967955Vantaispkt1990@gmail.com14/10/2021
44 NGUYỄN THẢO HOÀNG NGUYÊN18/02/19910969514290280972939Hoangnguyen18021991@gmail.com14/10/2021
45 NGUYỄN VĂN HAI 26/6/19850978593349074085001845Thai pham 20031980@gmail.com14/10/2021
46 LE DINH TUAN230419840984675283280808953Ledinhtuan@gmail.com14/10/2021
47 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG05 08 19900975852512074090001259cn588337@gmail.com14/10/2021
48 NGUYỄN VĂN DŨNG27/08/19950979171046281064903Nguyenvandung0979171046@gmail.com14/10/2021
49 NGUYỄN VĂN ANH DŨNG23/12/19860977828050074086000463nguyenvananhdung@gmail.com14/10/2021
50 CHU VĂN GIÁP 01/06/19790919508801280681634Chuvangiap.mt@gmail.com 14/10/2021
51 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG22/09/19910388243644042091002483nguyendinhtung12ltcx3@gmail.com14/10/2021
52 PHAN THĂNG LONG26/05/19880917719021280910650Phanthanglong0505@gmail.com14/10/2021
53 KIỀU VĂN HOÀNG 10/03 /19920972011280 281021495Kieuvanhoang100392@gmail.com 14/10/2021
54 HỒ MINH QUÂN15/09/19860986813854280837095hominhquan.dt1986@gmail.com14/10/2021
55 LÊ VĂN HỒNG17/09/19870366700089280869998leh548654@gmail.com14/10/2021
56 PHẠM THỊ TÌNH20/7/19870976725558281322348phamtinh7@gmail.com14/10/2021
57 NGUYỄN THÁI BẮC16/02/19630918482527280350696nguyenthaibactl@gmail.com14/10/2021
58 TRƯƠNG MINH THIỆN06/9/19900989995537280922412truongminhthiencctl@gmai.com14/10/2021
59 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG15/1/19860978348848280840642thuytrang862007@yahoo.com14/10/2021
60 ĐẶNG MẠNH HÙNG23/01/19850917315766074085000798manhhungbd1985@gmail.com14/10/2021
61 LÊ MẠNH CƯỜNG04/03/19720919854745280589520daidiencangvu79@gmail.com14/10/2021
62 PHẠM MẠNH CƯỜNG15/11/19840969151184031355618cuonghp.ttn@gmail.com14/10/2021
63 ĐẶNG QUANG TRƯỜNG12/06/19780918811019182232101dangquangtruong78@gmail.com14/10/2021
64 TRẦN THÀNH CHUNG24/9/19880984180417280916097thanh_chung804@yahoo.com14/10/2021
65 PHẠM VĂN PHƯƠNG09/1/19780918831351281283463phuongcctl@yahoo.com14/10/2021
66 PHẠM NGỌC DUY20/12/19820909537387281002216ngocduy201282@gmail.com14/10/2021
67 VÕ TIẾN SĨ10/08/19940384194404281031837tiensivog@gmail.com14/10/2021
68 NGUYỄN TẤT THÊM03/03/19870938814445280872568thiemnguyen387@gmail.com14/10/2021
69 PHẠM NGỌC THẮNG10/06/19860984120954281008030thangtvxdtlla@gmail.com14/10/2021
70 NGUYỄN CHÍ CÔNG13/02/19810913471386281077761chicong001041@gmai.com14/10/2021
71 TRẦN PHƯỚC HẢI07/06/19860987722721280841997tranphuochai7686@gmail.com14/10/2021
72 NGUYỄN THANH DŨNG22/9/19660918565413280316830nguyenthanhdungtl66@gmail.com14/10/2021
73 VÕ NGỌC HẠNH02/01/19790945704174280770010hanhvongoc0201@gmail.com14/10/2021
74 TRẦN CÔNG SƠN20/08/19630985309678285605287doancongson090@gmail.com14/10/2021
75 VÕ XUÂN TRƯỜNG06/01/19850975400773280848647vodiemmai@gmail.com14/10/2021
76 VÕ TIẾN DŨNG18/12/19700386204774281112896tientamttk@gmail.com14/10/2021
77 NGUYỄN THANH PHƯƠNG9/10/19730978814581280934680ntphuongtl@gmail.com14/10/2021
78 PHẠM THỊ NGỌC LOAN10/08/19890394216878074189001766phamloan100888@gmail.com14/10/2021
79 VĂN HỮU PHÚ22/02/19850911556778052085001585huuphu220285@gmail.com14/10/2021
80 TỐNG PHI VÂN20/02/19790937059338074079004069tramcapnuocbachdang@gmail.com14/10/2021
81 NGUYỄN TRUNG NHỰT16/12/19870356523529281034106tramcapnuocbachdang1@gmail.com14/10/2021
82 LÊ HỮU THIỆN09/11/19950973167071281060599Contraipg@gmail.com14/10/2021
83 LÊ HỒ THẾ VINH 08/03/19830814264242280791244Vinh0803198315/10/2021
84 TRẦN THANH QUANG22/9/19870339326502280848745Thaipham20031980.@.gmail.com15/10/2021
85 LÊ THẾ NGHỊ19820978248520280783267lethenghi92@gmail.com15/10/2021
86 ĐỖ DANH BẢO16.07.19880979372088280917820Baodo.ddb@gmail.com 15/10/2021
87 DƯƠNG VĂN CHIẾN01.09.19920353183386285415028Duongchiencnmt@gmail.com15/10/2021
88 HỒ DUY MỸ19870987653024074087000520hoduymy87@gmail.com15/10/2021
89 NGUYÊN VĂN CHIÊN02.07.19830358243460280797051Thaipham20031980@gmail.com15/10/2021
90 NGUYỄN VIỆT HÙNG09/07/197509077956131075028559ducminhab@gmail.com15/10/2021
91 NGUYỄN VĂN NAM 20/8/19870386052970280949461Tramnuocminhthanh @gmail.com15/10/2021
92 TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN12/8/19960347015782281087795Dinhtuan12896@gmail.com15/10/2021
93 MAI VĂN QUYỀN03/05/19850979146547281168774maivanquyen27@gmail.com15/10/2021
94 BÙI THANH XUÂN271119830949493322074083000628vanx07984@gmail.com15/10/2021
95 NGUYỄN TRUNG HẬU 20/8/19880987349734280922635haunguyen.200888@gmail.com15/10/2021
96 NGUYỄN VĂN MẠNH14/03/19880914724339280917903nguyenmanhdt1438@gmail.com15/10/2021
97 TRƯƠNG VĂN GIÁP10/11/19860973764212281258166truongvangiap.470dt@gmail.com15/10/2021
98 HOANG HUU CUONG12/07/19860979023203280875328hoanghuucuong.dt470@gmail.com15/10/2021
99 MAI THẾ SƠN 08/ 01/ 19850974327997074085000659Tcnlongtan@gmail. Com15/10/2021
100 LÊ KHẮC MINH PHÚ20-10-19800357010248046080000946035701024815/10/2021
101 TRƯƠNG VĂN NGÀ13/08/19890798218000280883575Truong13van08nga89@gmail.com15/10/2021
102 NGUYỄN QUỐC VŨ07/09/19900965544579074090000751nguyenvu907090@gmail.com15/10/2021
103 LÊ VĂN HƯNG 04/05/19860917847893281168438Tramnuocdinhan@gmail 15/10/2021
104 ĐẶNG ĐÌNH TRUNG02/06/19800908758714280737259Benhungtyttt2013@gmail.com15/10/2021
105 NGUYỄN QUỐC QUÂN10/02/19780916760068280730153quan.0916760068@gmail.com15/10/2021
106 LÊ NGỌC HIẾU27/12/19870985626547281184284lehieukt@gmail.com15/10/2021
107 TRƯƠNG VĂN HÙNG 19720986536747280479674truongvanhung1972@gmail.com 15/10/2021
108 CAO TRONG HIEU04/01/19960931881714083096000834hieucao63@yahoo.com.vn15/10/2021
109 BÙI NAM HẢI2/5/19940362830185074094007128Namhaictn2@gmail.com15/10/2021
110 NGUYỄN VĂN PHÚC 10-2-1997 0335449248 074097001038Nguyensang. nt48@gmail.com15/10/2021
111 TRẦN QUANG HÀO17/9/19880982923237280876338haotran1709@gmail.com15/10/2021
112 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA27/01/19970941142900281121515nguyentrongnghia27011997@gmail.com16/10/2021
113 LÊ ĐÌNH LƯƠNG20/7/19750979446127040075004988luongkt1975@gmail.com18/10/2021
114 NGUYỄN MINH TÀI27/08/19850902618898280854361quandanh201014@gmail.com18/10/2021
115 TRẦN NGOÀI MINH16/06/19880888702680280918819phamtuan031096@gmail.com18/10/2021
116 TRẦN THANH SƠN17/10/19900944005256280970418Thanhson5256@gmail.com18/10/2021
117 TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG20/05/1990037271154507490001007Tungtruong20051990@gmail.com18/10/2021
118 LÊ XUÂN MẠNH03/09/19850375088399040085012200manh.lexaun030985@gmail.com18/10/2021
119 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH27/12/19920987141477281291397tranthuyquynh2712@gmail.com20/10/2021
120 NGUYỄN THÙY DƯƠNG10/03/19810913199993280762031nguyenthuyduong100381@gmail.com20/10/2021
121 LÊ PHƯỚC TUẤN28/05/19760918595891280608907lephuoctuan051976@gmail.com20/10/2021
122 HUỲNH MINH HẢI02/01/19870902920973280960163haithao111@gmail.com20/10/2021
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương