CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN IX TRÊN INTERNET NĂM 2021
ĐĂNG NHẬP
- Số ngày thi còn lại
- Tổng số lượt đăng ký 406
- Tổng số lượng đã thi 397
Chào mừng Bạn tham gia cuộc thi tìm hiểu Phát luật Ngành nông nghiệp và Phát triển nôn thôn lần thứ IX năm 2021
THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TỪ 10/10/2021 - 30/10/2021
VÒNG SƠ KHẢO TỪ NGÀY: 10/10/2021 - 20/10/2021
VÒNG CHUNG KẾT TỪ NGÀY: 25/10/2021 - 30/10/2021
1 NGUYỄN THÙY DƯƠNGChi cục Thủy lợi 1
2 TRƯƠNG ĐÌNH TÙNGChi cục Thủy lợi 1
3 TRƯƠNG VĂN GIÁPChi cục Thủy lợi 1
4 NGUYEN VAN ANChi cục Thủy lợi 1
5 LÊ PHƯỚC TUẤNChi cục Thủy lợi 1
6 KIỀU VĂN HOÀNG Chi cục Thủy lợi 1
7 NGUYỄN VĂN ANH DŨNGChi cục Thủy lợi 1
12345678910...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Tháp A, Tầng 03, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương